UA-70808694-1

THE BOOK SYNDROME

 • Nieuwe boekenblog

  Pin it!

  Lieve lezers

  Ik verwijs jullie met veel liefde door naar de nieuwe blog: 
  https://thebooksyndromeblog.wordpress.com

  Daar vinden jullie boekentips, recensies en af en toe een leuke blogpost. 

 • Good me Bad me***

  Pin it!

  ditmar_581be1b4ba11d.jpgIn afwachting van het proces van haar moeder wordt de 15-jarige Milly geplaatst bij een pleeggezin. Een nieuwe naam, een nieuwe school, een nieuwe omgeving. De gedachte aan haar moeder, een seriemoordenares die een aantal kleine kinderen vermoordde, blijft haar echter achtervolgen. Milly probeert zich voor te bereiden op de rechtszaak en zich aan te passen aan de omstandigheden, maar dat blijkt niet zo eenvoudig in een huis waar ze door haar komst de onderlinge verhoudingen onder spanning zet.

  ‘Good me bad me’ is het debuut van de Britse Ali Land die voorheen zelf werkzaam was in de gezondheidszorg en met dit boek een onderwerp koos dat nauw aansloot bij haar eigen ervaring en kennis. Ondertussen heeft ze zich fulltime op het schrijven geworpen.

  Het boek neemt een trage start. De focus ligt op de nieuwe gezinssituatie en de moeilijke onderlinge relaties. De auteur neemt de tijd om bepaalde details over de personages in beeld te brengen en de spanning wordt zo heel geleidelijk opgebouwd. Helaas laat die net iets te lang op zich wachten om echt te raken. Het einde doet dat wel, al is het niet onverwacht en minder origineel dan de aankondiging van het boek deed vermoeden. Het is het soort einde dat al vaker vertoond werd in thrillerseries op tv. Tot op zekere hoogte ietwat controversieel, maar vooral voer voor het nature vs. nurture debat. Ali Land weet echter de juiste scherpe toon te gebruiken. Ze maakt de interne strijd van Milly voelbaar en al weet de doorwinterde lezer wat er komt, toch grijpt het even naar de strot.

  Wat ‘Good me bad me’ een beetje uit het oog verloren is, is de karaktertekening. Die blijft vrij vlak. Hoofdpersonage Milly is degelijk neergezet, Land toont de verwarring waarmee ze kampt en door informatie te doseren weet ze de lezer onzeker te maken over de waarheid. Pleegzus Phoebe die tegelijk een nietsontziende pestkop én kwetsbare tiener is, krijgt niet de aandacht die ze verdient. Haar motieven worden in de zijlijn vermeld en ook haar breekbare kant wordt wat stiefmoederlijk behandeld. Hetzelfde gebeurt met Mike, die in al zijn naïviteit niet lijkt te willen zien hoe zijn gezin uiteenvalt.

  Het fragmentarische gegeven waar het boek op steunt, verleent het vaart, maar de gebeurtenissen worden er ook wat te oppervlakkig door beschreven. De hoofstukken zijn kort en bevorderen het leestempo. De zinnen zijn krachtig en weinig omfloerst. Hieraan ontleent het boek de potentie om de lezer mee te nemen en vallen de scheurtjes minder op. Al bij al een aardig debuut van een talentvolle nieuwe auteur. De engelstalige versie is een uitgave van Penguin. De Nederlandstalige versie verschijnt in april bij De Bezige Bij bij onder de titel 'Goed of slecht'.

 • Dagen van schaamte***

  Pin it!

  Lieneke Dijkzeul_Dagen van schaamte.jpgPieter Elting, een succesvolle manager, wordt ontvoerd en opgesloten in een klein kamertje. Hij krijgt geen uitleg en wordt onderworpen aan een vaste routine. Hij hoort met vakantie te zijn, dus er is niemand die hem mist. Zijn twee ontvoerders dwingen hem zichzelf af te vragen waarom hij wordt vastgehouden. Pieter heeft het moeilijk om tot het besef te komen waarom hem dit overkomt. Wanneer het doordringt, is het maar de vraag in hoeverre hij zich echt schuldig voelt.

  ‘Dagen van Schaamte’ van Lieneke Dijkzeul behoort niet tot de succesvolle reeks rond rechercheur Paul Vegter. Het is een stand alone die een belangrijk maatschappelijk thema aankaart en waar nergens sprake is van een onderzoek naar de misdaad. De lezer beleeft de ontvoering vanuit het standpunt van Pieter en in de tweede helft komen ook de ontvoerders aan bod. Alles draait rond de manier waarop Pieter de dagen beleeft.

  Omdat Pieter Elting zo centraal staat in dit boek is er niet alleen aandacht voor de ontvoering, maar ook voor de overpeinzingen wat betreft zijn persoonlijke leven en de fouten die hij daar maakte. Elting heeft erg veel tijd om na te denken en auteur Lieneke Dijkzeul gunt hem die ook. Hierdoor kabbelt het verhaal echter wat voort, verliest tempo en dat maakt het gemakkelijk om af te dwalen. Net op tijd volgen de hoofdstukken die de beweegredenen van de ontvoerders duidelijk maken en het is dit gedeelte dat blijft nazinderen, ook nadat het boek uitgelezen is.

  Niet het verhaal, maar het thema en de problematiek die ermee gepaard gaat, blijven hangen. Wat dat betreft schiet Lieneke Dijkzeul wel in de roos. Al weet het laatste hoofdstuk de lezer misschien toch nog een kleine ‘oh, wat gebeurt er nu’ te ontlokken.

  Het boek wordt omschreven als een psychologische thriller, maar maakt die belofte slechts gedeeltelijk waar. Het is een gedegen karakterschets van het slachtoffer en van één van de ontvoerders, maar slaagt er niet in die typische onderhuidse spanning op te wekken. Spanning die niet hoort voort te komen uit het plot of de handelingen van de personages, maar wel uit de psychologie van Pieter. De plot is wel interessant, maar vrij doorzichtig, al blijft de lezer toch tot op zekere hoogte nieuwsgierig naar de concretere aanleiding achter de ontvoering.

  ‘Dagen van schaamte’ is een goede wake-up call voor een segment van de sociale sector waar al zoveel in bespaard wordt. Lieneke Dijkzeul levert met dit boek een terechte kritiek die de maatschappij niet zomaar terzijde zou mogen schuiven.

 • Alweer een bestseller***

  Pin it!

  56f4d670b51e79.68048971.jpgIn ‘Alweer een bestseller’ geven literair agenten Paul Sebes en Willem Bisseling tips aan iedereen die de wens heeft om een boek te schrijven. Ze richten zich in een aantal hoofdstukken tot de beginnende schrijver, waarbij ze aandacht schenken aan de voorbereiding, advies geven dat nuttig is tijdens het schrijven en het selectie- en publicatieproces bespreken.

  Het boek is een heruitgave van ‘Bestseller’ uit 2008. Deze nieuwe uitgave gaat hand in hand met het televisieprogramma ‘De pennen zijn geslepen’ en wie goed oplet hoort een aantal adviezen uit het boek letterlijk terugkomen tijdens het programma. De aangepaste versie van Alweer een bestseller’ geeft een goed overzicht van de huidige, maar snel veranderende boekenmarkt. Een aantal gegevens kregen dan ook een stevige update ten opzichte van de vorige versie.

  De tips die Sebes en Bisseling geven in verband met de voorbereiding op schrijven en het schrijfproces zijn bondig. Ze stippen een aantal belangrijke punten aan en geven wat concrete voorbeelden. Bij de al wat meer gevorderde schrijver zijn deze tips wellicht al gekend. Het blijft boeiend, maar is weinig vernieuwend of diepgaand.

  Echt interessant wordt het boek pas vanaf het hoofdstuk waarin de heren verder ingaan op hun eigen job en het selectie- en uitgeefproces bespreken. Hier geven ze een inkijkje in de boeiende wereld van de literair agenten en uitgeverijen. De auteurs zetten aspirant-schrijvers ook met beide voeten op de grond en tonen, zonder pessimistisch te zijn, aan dat een boek uitgeven niet vanzelfsprekend is. Handig zijn de bijlagen met voorbeelden van onder andere proposals en een modelcontract.

  Waar het boek niet tegemoet komt aan de verwachtingen is de belofte van spannende belevenissen en hilarische gebeurtenissen uit het boekenvak. De auteurs geven weliswaar enkele voorbeelden van hoe het niet moet, maar ze gaan niet uitgebreid in op wat ze als literair agenten al meegemaakt hebben. Spannend wordt het dan ook nergens en hilarisch is toch wel wat overdreven.

  Voor beginnende schrijvers is ‘Alweer een bestseller’ een goede start. De tips zijn degelijk en concreet. Toch is een goed boek dat zich louter richt op het schrijfproces ook aan te raden, dat zal meer houvast bieden en dieper ingaan op de problemen waar een auteur tekst en stijl technisch tegenaan loopt. Sebes en Bisseling doen in ieder geval hun best een realistisch beeld van het boekenvak te scheppen. Ze moedigen aan, maar verbloemen niet hoe moeilijk het is om voet aan wal te krijgen bij een uitgeverij.

 • Rode sulfur***

  Pin it!

  rodesulfur.jpgMundanus bezoekt in Den Haag de vooraanstaande dokter Helvetius en zijn vrouw Marianne. Aan hen maakt hij het bestaan van de Steen der Wijzen kenbaar in de vorm van de brokken rode sulfur die hij in zijn bezit heeft. Dit is onderdeel van de missie die in zijn familie van vader op zoon door wordt gegeven. Mundanus is op de vlucht voor de hertog van York en terwijl de oorlog tussen Nederland en Engeland volop woedt, duikt hij onder op het Nederlandse platteland. De geruchten trekken echter de aandacht en al snel wordt er ook in Den Haag jacht gemaakt op de sulfur.

  Rode Sulfur speelt zich af in 1666 op een moment dat de moderne wetenschap overal ingang begint te vinden. Alchemie, de kunst waarbij lood in goud kan worden veranderd, wordt veelal afgedaan als een verzinsel. Belangrijke historische figuren zoals Antoni van Leeuwenhoek, Christiaan Huygens, Spinoza en Amalia van Solms passeren de revue in een aantal bijrollen. De aandacht die de auteur heeft voor deze bijrollen zorgt ervoor dat het verhaal enigszins authentiek aandoet, ondanks de soms wat bevreemdende mengeling van het historische verhaal met elementen uit de magische sfeer. De mooiste bijrol is weggelegd voor Gerda, de vrouw van een boer die aan Mundanus onderdak verleent.

  Het verhaal steunt op drie personages: Mundanus, Marianne en haar nicht Clara. Er ontstaat een soort driehoeksrelatie die niet meteen van een leien dakje loopt en er wordt afwisselend verteld vanuit het perspectief van één van hen. Wie aan dit boek begint moet zich ervan bewust zijn dat het geen puur historische roman is. De historische setting is het toneel voor een verhaal gevuld met wat magie en het geloof dat alle materialen leven. In een interview op Hebban stelt auteur Robert Bosnak dat het in de alchemie allemaal om aantrekkingskracht gaat.

  Het taalgebruik is ietwat statig en de beschrijvingen zijn aan de lange kant. De auteur (en de vertaalster) weten hiermee wel de sfeer op te roepen van het zeventiende eeuwse Den Haag, al had het hier en daar wat bondiger gemogen. Bosnak verliest zichzelf af en toe in het weergeven van de omgeving, waar hij wat meer aandacht had kunnen hebben voor de actie en de innerlijke beleving van zijn hoofdpersonages. Het open einde is niet zozeer teleurstellend, maar wel de vaagheid van de dreiging die boven Mundanus hoofd hangt. Het feit dat er niet alleen een aantal losse eindjes zijn, maar dat ze ook nogal oppervlakkig uitgewerkt zijn.

  Auteur Robert Bosnak groeide op in Nederland, maar woont nu in Californië. Eerder schreef hij een aantal non-fictieboeken in verband met droomduiding en gezondheid. Rode Sulfur is zijn romandebuut. Het verscheen in 2014 reeds in het Engels en werd vertaald door Erica Feberwee. Het boek leest vrij vlot en tot op zekere hoogte is de lezer vast bereid mee te gaan in het verhaal. Bosnak heeft een intrigerend onderwerp gekozen en heeft redelijk interessante personages gecreëerd. Vooral Marianne springt in het oog. Er zit een potentieel in het verhaal dat helaas niet helemaal tot z’n recht komt, waardoor het geen hoogvlieger is, maar een vermakelijk tussendoortje.

 • ZIM***

  Pin it!

  zim.jpgDe Nederlander Felix Wellenstein reist naar Zimbabwe om de begrafenis van een goede vriend bij te wonen en een bezoek te brengen aan Grootfontein. Dat is het domein dat tot voor de landonteigeningen in het land aan zijn grootvader toebehoorde. Felix raakt verzeild in een politiek complot waarin jacht wordt gemaakt op de diamanten van zijn overleden grootvader en waarbij hij stuit op een geheim dat te maken heeft met de mijnbouw op Grootfontein.
  Het boek valt of staat met hoofdpersoon Felix Wellenstein. Daar wringt meteen het schoentje. Hij is een bevoorrecht personage, arts en komt uit een welgestelde familie. Op zich is daar niets mis mee en het vormt mede de basis van de plot. Waar het ongeloofwaardig wordt, is echter wanneer Wellenstein in Afrika geheel toevallig en met ongelooflijke snelheid opnieuw in erg invloedrijke kringen belandt. Hij jaagt ongewild de presidentiële familie Mugabe tegen zich in het harnas en ontmoet een prominente guerrillastrijder. Alle personages blijken bovendien een onderlinge connectie te hebben die wel aardig is, maar niet noodzakelijk iets bijdraagt aan de plot. Trop est trop. Auteur René van Rijckevorsel redt de boel door de initieel erg impulsieve en onbekommerde Felix een gedrevenheid te geven het complot tegen hem te doorgronden en door het politiek getinte einde. Het is geen boek met een idealistische visie. Voorgaande neemt overigens niet weg dat Melody, Victoria en Simon degelijke personages zijn die op hun eigen manier toch iets toevoegen aan het verhaal en de weg die Felix inslaat.
  Het decor van 'Zim' is prachtig. Van Rijckevorsel weet de sfeer van het Afrikaanse continent goed op te roepen en brengt de omgeving tot leven. Zimbabwe is te proeven, te ruiken en te zien op haast elke bladzijde. De stereotypen die doorheen het boek gevlochten worden, worden de auteur daarom graag vergeven. 'Zim' wentelt zich in een mix van fictie en feiten. René van Rijckevorsel gaat niet subtiel te werk wat betreft de beschuldigingen in dit boek en gebruikt geen fictieve namen voor de leiders van de betrokken landen. De politieke situatie en de complexe werking achter de Chinese inmenging in de mijnbouwindustrie zijn goed onderzocht en verwerkt. Hoewel het verhaal af en toe wat onwerkelijk aanvoelt, is het absoluut niet ondenkbaar dat iets soortgelijks zich afspeelt in zuidelijk Afrika.
  'Zim' leest vlot en schuwt thema’s als corruptie en machtsmisbruik niet. Het is avontuurlijk geschreven en balt veel actie samen in de iets meer dan 300 bladzijden die het boek telt. Wat dat betreft had het misschien nog iets uitgebreider gemogen, de omvang van het complot en de achterliggende werkelijkheid hadden zich daar prima voor kunnen lenen. René van Rijckevorsel zag overigens in 2015 zijn debuut 'Tunis' bekroond met de Schaduwprijs. Het is dus niet de eerste keer dat Afrika het decor vormt voor zijn verhaal, al is deze keer het zuidelijk gedeelte van het continent aan de beurt.

 • Later als ik dood ben****

  Pin it!

  Ilse Ruijters_Later als ik dood ben.jpgWanneer blijkt dat Elin al haar hele leven voorgelogen wordt door haar ouders en haar vader niet de man is die haar heeft opgevoed, besluit ze de waarheid te achterhalen. Ze neemt een job als therapeut aan in een TBS-kliniek om uit te zoeken of ze haar echte vader kan vinden. Ze wordt niet alleen geconfronteerd met haar eigen verleden, maar ook met dat van de patiënten. Bovendien begint ze een relatie met één van hen. Elin gaat tot het uiterste om de puzzelstukjes in elkaar te passen, maar het web aan leugens waarin ze verstrikt raakt, is groot.

  ‘Later als ik dood ben’ is een goed uitgewerkt verhaal met degelijk neergezette personages. Elin intrigeert, ze maakt niet altijd de meest doordachte beslissingen en gaat te werk vanuit frustratie. De waarheid waar Elin naar op zoek is, komt uit onverwachte hoek en er moet een behoorlijk hoge prijs voor betaald worden.

  Auteur Ilse Ruijter zet de toon met de proloog waarin iemand neergeschoten wordt. Ze beschrijft het beklemmend en weet ook gedurende de rest van het verhaal de aandacht van de lezer vast te houden. In dit boek zindert de spanning onderhuids door. Het is geen boek dat bol staat van actie, maar het zet in op een soort sluimerende en benauwde sfeer waarin de lezer zich afvraagt hoe ver Elin zich zal laten meeslepen door haar eigen verlangen de identiteit van haar vader te achterhalen.

  In korte hoofdstukken die springen doorheen de tijd wordt er een blik geworpen op de gebeurtenissen in heden en verleden. Het perspectief van Elin komt aan bod, maar ook dat van een aanvankelijk anoniem personage uit de kliniek. Het verhaal trekt de lezer naar binnen en leest ontzettend vlot.

  ‘Later als ik dood ben’ is de tweede thriller van Ilse Ruijters. In 2015 won ze de Hebban Thriller Debuutprijs 2015 voor ‘De onderkant van sneeuw’ en met dit boek levert ze opnieuw een verrassend en tegelijk bijtend verhaal af. Het is een aanrader voor liefhebbers van een knap geschreven psychologische thriller.

 • Recensies (links 3)

  Pin it!

  We lazen weer erg veel en schreven ook een hoop recensies. Deze keer lazen we verrassend veel goede boeken! De content is echter exclusief voor de websites waarvoor we de boeken lazen, daarom linken we even door. Veel leesplezier!!!

  Wil je op de hoogte blijven van alles wat we lezen en een hoop ander boekennieuws? Volg ons dan ook op twitter en instagram (The Book Syndrome)!


  De beproeving - Marijke Verhoeven**** (thriller)
  George. De geheime sleutel naar het heelal - Lucy en Stephen King*** (junior)
  Weg zonder genade - John Hart**** (thriller)
  Gezonde thee - Fern Green**** (non-fictie)
  Zoo - James Patterson & Michael Ledwidge**
  De invasie van de Tearling - Erika Johansen**** (fantasy)
  Inkt en bloed - Lisa Unger**** (thriller)
  Handschrift van de duivel - Donald Nolet**** (thriller)
  De laatste uitweg - Federico Axat***** (thriller)
  Het eiland van opa - Benji Davies***** (junior)
  Spes - Theo Meijer*** (junior)
  Ik ben ongesteld. So what?! - Clara Henry*** (junior)
  Baby'tje in mama's buik - Bette Westera**** (junior)
  Oma's rommelkamer - Bette Westera**** (junior)

 • Achter gesloten deuren****

  Pin it!

  Achter gesloten deuren.jpgJack en Grace lijken het perfecte koppel. Zij is huisvrouw en hij een succesvol advocaat die het opneemt voor mishandelde vrouwen. Samen bezoeken ze geregeld de zus van Grace, een meisje met het syndroom van Down, en ze zijn zelfs vastbesloten om haar in huis te nemen als ze klaar is met school. Het lijkt alsof Jack en Grace voor elkaar gemaakt zijn en alsof ze volmaakt gelukkig zijn. Schijn bedriegt echter. Grace bevindt zich in een uitzichtloze situatie en Jack is niet wie hij pretendeert te zijn.

  In Achter gesloten deuren kruipt de lezer in de huid van Grace en leert aan de hand van korte schetsen uit het leven van het koppel wat er gaande is. Het verhaal leest vlot en het weet te boeien. Natuurlijk vraagt de lezer zich af hoe Grace zich staande zal weten te houden en hoe ze zichzelf uit haar benarde situatie zal redden. Het is echter geen boek dat inzet op een spannende ontknoping, maar meer op de psychologische terreur waar Grace mee te maken heeft.

  De sprongen tussen heden en verleden houden het interessant. De plot is vrij compact en bevat amper zijsprongen. Op Millie na worden de nevenpersonages eigenlijk niet uitgewerkt. Ze spelen alleen een rol op de achtergrond. Dat is in dit geval de kracht van het verhaal. Grace en Jack vormen de spil en de sfeer is best beklemmend. Hoewel Jack hier en daar wat aan geloofwaardigheid verliest en Grace van bij de start wel erg naïef lijkt te zijn, is het een mooie karakterschets geworden. De auteur had het nog iets sterker kunnen maken door ook vanuit het standpunt van Jack te vertellen en wat meer inzicht te verlenen in de psychologie van een psychopaat. Achter gesloten deuren heeft een interessant uitgangspunt, niet helemaal origineel, maar wel de moeite waard om te lezen.

  De Frans-Ierse B.A. Paris levert met Achter gesloten deuren haar debuut af. Het boek werd tot nu toe in 10 talen vertaald en kwam ook al uit in de Verenigde Staten. De filmrechten werden reeds verkocht en ze werkt momenteel hard aan een nieuwe thriller die volgend jaar uit zou moeten komen.

 • Narcotica***

  Pin it!

  narcotica-emelie-schepp-boek-cover-9789026140563.jpgIn een trein wordt het lichaam van een jonge vrouw gevonden. Ze blijkt een slachtoffer van drugsmokkel en haar reisgezel is verdwenen. Het wordt een race tegen de tijd om het slachtoffer terug te vinden. Tegelijkertijd wordt officier van justitie Jana Berzelius geconfronteerd met haar verleden. Wanneer dat verleden op het punt staat haar in te halen, ziet ze zichzelf gedwongen om af te rekenen met Danilo, de man die meer weet over haar dan haar lief is, voor de connectie tussen hem en het lichaam in de trein duidelijk wordt.

  Narcotica van Emelie Schepp is het vervolg op Memento. Jana Berzelius staat opnieuw centraal en de lezer komt stilaan meer te weten over haar afkomst. Het verhaal wordt opgehangen aan de dood van een Noi en de zoektocht naar haar vriendin Pim. Helaas wordt deze verhaallijn slechts oppervlakkig uitgewerkt. Er blijven nogal wat losse eindjes over aan het eind en een uitgebreide achtergrond van de slachtoffers ontbreekt. De lezer moet het stellen met globale feiten. Het verhaal rond Jana krijgt wel de nodige aandacht. Jana is een impulsief en gedreven personage dat de aandacht van de lezer naar zich toetrekt. De grens tussen goed en kwaad is vaak vaag in haar geval, de nood die ze voelt om haar verleden te ontrafelen en het tegelijkertijd buiten de schijnwerpers te houden is dan weer erg concreet.

  In het boek wordt er vaak van perspectief gewisseld, waardoor het verhaal boeiend blijft en vaart behoudt. De veelheid aan personages maakt het wel onmogelijk om iedereen de aandacht te geven die hij of zij verdient, maar het geeft de lezer de kans de dynamiek binnen het onderzoeksteam te leren kennen en er een eigen mening over te vormen. Het is een team vol tegenstellingen en hun privélevens spelen mee tijdens het onderzoeken van de misdaad. Schepp schrijft redelijk feitelijk, ze vergroot emoties niet al te hard uit, maar ze weet de omgeving en gebeurtenissen wel treffend te beschrijven. Hierdoor ziet de lezer alles duidelijk voor zich en is het gemakkelijk om mee te gaan in het verhaal.

  Minpuntje is dat lezers die Memento niet gelezen hebben, het soms moeilijk zullen vinden om het verhaal voldoende te doorgronden. Schepp gaat ervan uit dat de lezers weet hebben van de gebeurtenissen in het eerste deel, waardoor het minder evident is om in de reeks te stappen met dit deel. Er wordt links en rechts wel gerefereerd aan de plot van Memento, maar het wordt nergens degelijk toegelicht, waardoor veel zaken giswerk blijven.

  Narcotica werkt het verhaal van Jana verder uit en ze is een boeiend personage waar nog veel meer over te schrijven valt. Ze is een verfrissend karakter door haar achtergrond en de manier waarop ze de zaken aanpakt. Het einde van het boek laat dan ook voldoende ruimte voor een vervolg. Hopelijk vindt Emelie Schepp daar wel een nieuw evenwicht tussen de verhaallijn van Jana en de misdaad die het team voorgeschoteld krijgt.