UA-70808694-1

 • Dagen van schaamte***

  Pin it!

  Lieneke Dijkzeul_Dagen van schaamte.jpgPieter Elting, een succesvolle manager, wordt ontvoerd en opgesloten in een klein kamertje. Hij krijgt geen uitleg en wordt onderworpen aan een vaste routine. Hij hoort met vakantie te zijn, dus er is niemand die hem mist. Zijn twee ontvoerders dwingen hem zichzelf af te vragen waarom hij wordt vastgehouden. Pieter heeft het moeilijk om tot het besef te komen waarom hem dit overkomt. Wanneer het doordringt, is het maar de vraag in hoeverre hij zich echt schuldig voelt.

  ‘Dagen van Schaamte’ van Lieneke Dijkzeul behoort niet tot de succesvolle reeks rond rechercheur Paul Vegter. Het is een stand alone die een belangrijk maatschappelijk thema aankaart en waar nergens sprake is van een onderzoek naar de misdaad. De lezer beleeft de ontvoering vanuit het standpunt van Pieter en in de tweede helft komen ook de ontvoerders aan bod. Alles draait rond de manier waarop Pieter de dagen beleeft.

  Omdat Pieter Elting zo centraal staat in dit boek is er niet alleen aandacht voor de ontvoering, maar ook voor de overpeinzingen wat betreft zijn persoonlijke leven en de fouten die hij daar maakte. Elting heeft erg veel tijd om na te denken en auteur Lieneke Dijkzeul gunt hem die ook. Hierdoor kabbelt het verhaal echter wat voort, verliest tempo en dat maakt het gemakkelijk om af te dwalen. Net op tijd volgen de hoofdstukken die de beweegredenen van de ontvoerders duidelijk maken en het is dit gedeelte dat blijft nazinderen, ook nadat het boek uitgelezen is.

  Niet het verhaal, maar het thema en de problematiek die ermee gepaard gaat, blijven hangen. Wat dat betreft schiet Lieneke Dijkzeul wel in de roos. Al weet het laatste hoofdstuk de lezer misschien toch nog een kleine ‘oh, wat gebeurt er nu’ te ontlokken.

  Het boek wordt omschreven als een psychologische thriller, maar maakt die belofte slechts gedeeltelijk waar. Het is een gedegen karakterschets van het slachtoffer en van één van de ontvoerders, maar slaagt er niet in die typische onderhuidse spanning op te wekken. Spanning die niet hoort voort te komen uit het plot of de handelingen van de personages, maar wel uit de psychologie van Pieter. De plot is wel interessant, maar vrij doorzichtig, al blijft de lezer toch tot op zekere hoogte nieuwsgierig naar de concretere aanleiding achter de ontvoering.

  ‘Dagen van schaamte’ is een goede wake-up call voor een segment van de sociale sector waar al zoveel in bespaard wordt. Lieneke Dijkzeul levert met dit boek een terechte kritiek die de maatschappij niet zomaar terzijde zou mogen schuiven.

 • Alweer een bestseller***

  Pin it!

  56f4d670b51e79.68048971.jpgIn ‘Alweer een bestseller’ geven literair agenten Paul Sebes en Willem Bisseling tips aan iedereen die de wens heeft om een boek te schrijven. Ze richten zich in een aantal hoofdstukken tot de beginnende schrijver, waarbij ze aandacht schenken aan de voorbereiding, advies geven dat nuttig is tijdens het schrijven en het selectie- en publicatieproces bespreken.

  Het boek is een heruitgave van ‘Bestseller’ uit 2008. Deze nieuwe uitgave gaat hand in hand met het televisieprogramma ‘De pennen zijn geslepen’ en wie goed oplet hoort een aantal adviezen uit het boek letterlijk terugkomen tijdens het programma. De aangepaste versie van Alweer een bestseller’ geeft een goed overzicht van de huidige, maar snel veranderende boekenmarkt. Een aantal gegevens kregen dan ook een stevige update ten opzichte van de vorige versie.

  De tips die Sebes en Bisseling geven in verband met de voorbereiding op schrijven en het schrijfproces zijn bondig. Ze stippen een aantal belangrijke punten aan en geven wat concrete voorbeelden. Bij de al wat meer gevorderde schrijver zijn deze tips wellicht al gekend. Het blijft boeiend, maar is weinig vernieuwend of diepgaand.

  Echt interessant wordt het boek pas vanaf het hoofdstuk waarin de heren verder ingaan op hun eigen job en het selectie- en uitgeefproces bespreken. Hier geven ze een inkijkje in de boeiende wereld van de literair agenten en uitgeverijen. De auteurs zetten aspirant-schrijvers ook met beide voeten op de grond en tonen, zonder pessimistisch te zijn, aan dat een boek uitgeven niet vanzelfsprekend is. Handig zijn de bijlagen met voorbeelden van onder andere proposals en een modelcontract.

  Waar het boek niet tegemoet komt aan de verwachtingen is de belofte van spannende belevenissen en hilarische gebeurtenissen uit het boekenvak. De auteurs geven weliswaar enkele voorbeelden van hoe het niet moet, maar ze gaan niet uitgebreid in op wat ze als literair agenten al meegemaakt hebben. Spannend wordt het dan ook nergens en hilarisch is toch wel wat overdreven.

  Voor beginnende schrijvers is ‘Alweer een bestseller’ een goede start. De tips zijn degelijk en concreet. Toch is een goed boek dat zich louter richt op het schrijfproces ook aan te raden, dat zal meer houvast bieden en dieper ingaan op de problemen waar een auteur tekst en stijl technisch tegenaan loopt. Sebes en Bisseling doen in ieder geval hun best een realistisch beeld van het boekenvak te scheppen. Ze moedigen aan, maar verbloemen niet hoe moeilijk het is om voet aan wal te krijgen bij een uitgeverij.

 • Rode sulfur***

  Pin it!

  rodesulfur.jpgMundanus bezoekt in Den Haag de vooraanstaande dokter Helvetius en zijn vrouw Marianne. Aan hen maakt hij het bestaan van de Steen der Wijzen kenbaar in de vorm van de brokken rode sulfur die hij in zijn bezit heeft. Dit is onderdeel van de missie die in zijn familie van vader op zoon door wordt gegeven. Mundanus is op de vlucht voor de hertog van York en terwijl de oorlog tussen Nederland en Engeland volop woedt, duikt hij onder op het Nederlandse platteland. De geruchten trekken echter de aandacht en al snel wordt er ook in Den Haag jacht gemaakt op de sulfur.

  Rode Sulfur speelt zich af in 1666 op een moment dat de moderne wetenschap overal ingang begint te vinden. Alchemie, de kunst waarbij lood in goud kan worden veranderd, wordt veelal afgedaan als een verzinsel. Belangrijke historische figuren zoals Antoni van Leeuwenhoek, Christiaan Huygens, Spinoza en Amalia van Solms passeren de revue in een aantal bijrollen. De aandacht die de auteur heeft voor deze bijrollen zorgt ervoor dat het verhaal enigszins authentiek aandoet, ondanks de soms wat bevreemdende mengeling van het historische verhaal met elementen uit de magische sfeer. De mooiste bijrol is weggelegd voor Gerda, de vrouw van een boer die aan Mundanus onderdak verleent.

  Het verhaal steunt op drie personages: Mundanus, Marianne en haar nicht Clara. Er ontstaat een soort driehoeksrelatie die niet meteen van een leien dakje loopt en er wordt afwisselend verteld vanuit het perspectief van één van hen. Wie aan dit boek begint moet zich ervan bewust zijn dat het geen puur historische roman is. De historische setting is het toneel voor een verhaal gevuld met wat magie en het geloof dat alle materialen leven. In een interview op Hebban stelt auteur Robert Bosnak dat het in de alchemie allemaal om aantrekkingskracht gaat.

  Het taalgebruik is ietwat statig en de beschrijvingen zijn aan de lange kant. De auteur (en de vertaalster) weten hiermee wel de sfeer op te roepen van het zeventiende eeuwse Den Haag, al had het hier en daar wat bondiger gemogen. Bosnak verliest zichzelf af en toe in het weergeven van de omgeving, waar hij wat meer aandacht had kunnen hebben voor de actie en de innerlijke beleving van zijn hoofdpersonages. Het open einde is niet zozeer teleurstellend, maar wel de vaagheid van de dreiging die boven Mundanus hoofd hangt. Het feit dat er niet alleen een aantal losse eindjes zijn, maar dat ze ook nogal oppervlakkig uitgewerkt zijn.

  Auteur Robert Bosnak groeide op in Nederland, maar woont nu in Californië. Eerder schreef hij een aantal non-fictieboeken in verband met droomduiding en gezondheid. Rode Sulfur is zijn romandebuut. Het verscheen in 2014 reeds in het Engels en werd vertaald door Erica Feberwee. Het boek leest vrij vlot en tot op zekere hoogte is de lezer vast bereid mee te gaan in het verhaal. Bosnak heeft een intrigerend onderwerp gekozen en heeft redelijk interessante personages gecreëerd. Vooral Marianne springt in het oog. Er zit een potentieel in het verhaal dat helaas niet helemaal tot z’n recht komt, waardoor het geen hoogvlieger is, maar een vermakelijk tussendoortje.